+3 8 (050) 395 - 22 - 77
+3 8 (048) 792 - 22 - 77
записаться на прием

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
на участь у клубі лояльності
медичного центру ТОВ «Центр інтенсивної косметології та анті-ейдж терапії»

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА АНТІ-ЕЙДЖ ТЕРАПІЇ» (надалі – «Виконавець»), керуючись статтею  633 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) публічно пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Замовники») в порядку та на умовах, визначених у цьому публічному договорі (надалі --  «Публічний договір») стати членом клубу лояльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА АНТІ-ЕЙДЖ ТЕРАПІЇ».

 1. Терміни та визначення
  1. Клуб лояльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА АНТІ-ЕЙДЖ ТЕРАПІЇ» (надалі – «клуб лояльності») -- перелік фізичних осіб, які або  замовили, оплатили та використали раніше будь-які послуги Виконавця , або мають намір замовити та оплатити послуги Виконавця  та відповідають умовам, наведеним нижче.
  2. Послуги Виконавця (послуги) – медичні, косметичні, косметологічні послуги та інші послуги, які надаються Виконавцем.

 

 1. Загальні положення
  1. Цей Публічний договір укладається між Виконавцем та Замовником у момент виконання Замовником умов участі у клубі лояльності, вказаних у розділі 3 цього Публічного договору.
  2. Повним та безумовним прийняттям умов цього Публічного договору у відповідності до статті 642 ЦК України є здійснення фізичною особою (Замовником) дії, метою яких є виконання умов, вказаних у розділі 3 цього Публічного договору.
  3. Договір, укладений Замовником шляхом прийняття (акцепту) цієї публічної оферти, має юридичну силу у відповідності з статтею 642 ЦК України та є рівносильним договору, підписаному між ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА АНТІ-ЕЙДЖ ТЕРАПІЇ» та Замовником.
  4. Використання послуг Виконавця передбачає згоду особи, отримуючої послуги (Замовника) з правилами та іншими умовами співробітництва, викладеного у цьому документі на момент отримання послуги.
  5. Медичні послуги надаються Виконавцем на підставі ліцензії  №434 від 16.07.2015 року
 2. Умови участі у клубу лояльності
  1. Членом клубу лояльності може стати будь-яка фізична особа, яка відповідає наступним умовам
   1. досягнення повноліття;
   2. надання Виконавцю інформації про свій діючий та реальний номеру стільникового мобільного зв’язку (у форматі +380…);
   3. виконання одної будь-якого наступної умови:
    1. замовлення, оплата та використання послуг Виконавця на суму 80.000 (Вісімдесят тисяч) гривень протягом  минулого року;

 

 1. Участь у клубі лояльності
  1. Участь у клубі лояльності надає клієнту наступні додаткові можливості:
   1. Попереднє повідомлення про пільгові (знижкові) акції на послуги Виконавця та заходи (святкові та інформаційні), що проводяться Виконавцем;
   2.  Пільговий запис на прийом
   3.  Пільгові ціни на послуги виконавця (встановлюється окремо)
 2. Випадки виключення з клубу лояльності
  1. Замовник виключається з клубу лояльності у наступних випадках:
   1. якщо протягом одного календарного року з моменту останнього надання Виконавцем послуг Замовнику (з відповідною їх оплатою) Замовник від Замовника не надходила оплата за будь-які послуги Виконавця .
   2. письмове звернення Замовника до Виконавця з прямою вимогою про виключення цього Замовника з клубу лояльності.
 3. Наслідки виключення з клубу лояльності
  1. У випадку виключення з клубу лояльності:

Замовник позбавляється права на користування пільгами та послугами ,встановленими розділом 4 цього Публічного Договору

 1. Поновлення у клубі лояльності
  1. Замовник має право знову стати членом клубу лояльності на загальних підставах, передбачених у розділі 3 цього Публічного договору.
 2. Використання персональних даних
  1. Надаючи свої персональні дані (у тому числі інформацію про номер стільникового мобільного зв’язку), Замовник дає свою згоду на їх збір, обробку та використання у відповідності з діючим законодавством України, а також надає згоду на отримання інформації (розсилок) від Виконавця за допомогою коротких текстових повідомлень (SMS).
  2. Метою збору, обробки та використання персональних даних є підтримання комунікацій з Замовником, у тому числі надання Замовнику інформації щодо послуг Виконавця.
  3. Виконавець зобов’язується застосувати усі заходи, які необхідні для захисту персональних даних Замовника від незаконної обробки, у тому числі від незаконного доступу до персональних даних, їх випадкової втрати або знищення.
  4. Виконавець має право надавати доступ до персональних даних Замовника лише тим своїм працівникам та партнерам, якім ця інформація необхідна для забезпечення діяльності Виконавця.
 3. Додаткові умови
  1. Цей Публічний договір може бути повністю або частково змінений Виконавцем у будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Публічного договору набуває чинності з моменту їх оприлюднення будь-яким чином.
  2. Будь-які суперечки, виникаючі з умов цього Публічного договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності до діючого законодавства України.
  3. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, які мають надзвичайний, незворотній, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Публічного договору, настання яких сторони не могли передбачить. Посилаючись на дії обставин непереборної сили, Замовник і Виконавець повинні протягом одного календарного дня за допомогою телефонного зв’язку повідомити іншу сторону про настання таких обставин або про їх наслідки.
 4. Реквізити Виконавця

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЦЕНТР ІНТЕНСИВНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА АНТІ-ЕЙДЖ ТЕРАПІЇ»

 

Адреса медцентру:  проспект Шевченка,33

Ідентифікаційний код : 39286981

п/р 26008011344226  в ПАБ «Укрсоцбанк» Таїровське відділення

МФО 300023

 

Директор                Боженко Г.О.